Bölümler » BESLENME VE DİYETETİK » Anabilim Dalları

BESLENME BİLİMLERİ

Öğr. Gör. Seher CAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2220
TÜ E-Posta : sehercan@trakya.edu.tr

DİYETETİK

Dr. Öğr. Üyesi Leyla TEVFİKOĞLU PEHLİVAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2209
TÜ E-Posta : leylatevfikoglu@trakya.edu.tr

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ

Doç. Dr. Aydan ERCAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
TÜ E-Posta : aydanercan@trakya.edu.tr

TOPLUM BESLENMESİ

Dr. Öğr. Üyesi Sedef DURAN

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2216
TÜ E-Posta : sedefduran@trakya.edu.tr