2019 DGS KAYITLARI HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı İle Fakültemizi Kazanan Öğrenciler İçin Kayıtlar 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptıracak Öğrencilerin Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler;

1) Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,
2) Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,
3) DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,
4) Nüfus cüzdan fotokopisi-Nüfus kayıt örneği
5) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf,
6) Transkript (onaylı), (Transkriptte yer alan harf notlarının kat sayılarını gösterir belge)
7) Ders içerikleri (onaylı),
8) Askerlik durum belgesi,

9) Açık öğretim Fakültesinde kaydı bulunan öğrencilerin (aktif veya pasif), kayıtları olduğuna dair belge veya öğrenci belgesi.

 

  ÖNLİSANSTAN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE 

 2019 Yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı , tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2019 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 31/07/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Bu içerik 09.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 317 kez okundu.