HEMŞİRELİK BÖLÜMÜMÜZÜN BAŞARILARI

  
   Fakültemiz Hemşirelik Bölümü öğretim kadrosunca gerçekleştirilen çalışmalar Ulusal Kongrelerimizde başarı ödülleri ile taltif edilmiştir. Bu kapsamda Hemşirelik Bölüm Başkanımız Sayın Prof Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK tarafından Araştırma Görevlimiz Sayın Remziye SEMERCİ’nin gerçekleştirdikleri  “Çocuklarda Kemoterapiye Bağlı Oluşan Bulantı ve Kusmanın Yönetiminde İnteraktif Mobil Aplikasyon Kullanımının Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma” adlı doktora tez çalışması   ulusal alanda 8. Tıbbi Onkoloji Kongresinde sözel bildiri ödülü ve uluslararası alanda European Oncology Nursing Society  derneği tarafından EONS14 kongresi için katılım destek ödülü; yine Sayın Prof. Dr. Melahat AKGÜN KOSTAK tarafından Sayın  Refiye ZAFER DİNÇKOL ile birlikte gerçekleştirilen,  "Prematüre Bebeği Olan Annelere Verilen Eğitimin Bebeğin Büyüme Gelişmesine ve annelerin Kaygı Düzeylerine Etkisi” isimli çalışma Türk Neonatoloji Derneği tarafından  06-10 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenen  29. Ulusal Neonatoloji kongresinde Sözel Bildiri Birincilik  ödülü almıştır. Sayın Prof. Dr. Serap ÜNSAR Yöneticiliğinde Sayın  Özlem ÖZDEMİR tarafından gerçekleştirilen "Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Eğitimin Sıvı Yönetimi, Semptom Yönetimi, Yaşam Kalitesine Etkisi" isimli çalışma ise 13-17 Ekim 2021 tarihinde Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği tarafından KKTC'de düzenlenen "31. Ulusal Nefroloji Hemşireliği "  kongresinde Mansiyon ödülü almıştır.

     Sayın Hocalarımızı ve Araştırma Görevlilerimizi bu büyük başarıları dolayısıyla kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

 

                                                                                                                                          Dekan 

Ek Resimler
Bu içerik 22.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 105 kez okundu.