“Tonus Bozukluklarında Üst Ekstremite Ortezleri Seçiminde Klinik Karar Verme: Erişkin Nörolojik Hastalıklar " isimli online çalıştay

     Fakültemiz Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD Başkanı Dr. Öğr. Ü. Hilal Keklicek tarafından, Üniversitemiz Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ASEBAY AGRE aracılığıyla “Tonus Bozukluklarında Üst Ekstremite Ortezleri Seçiminde Klinik Karar Verme: Erişkin Nörolojik Hastalıklar " isimli online çalıştay düzenlenecektir.
     Tonus bozuklukları erişkin nörolojik hastalıkların birçoğunda görülen ve yaşamı kısıtlayan bir semptomdur. Bu semtomun yönetiminde farklı metodlar kullanılmakla birlikte, ortez uygulamaları bu metodların etkinliğini arttırmada önemli yere sahiptir. Ortez seçiminde klinik ve etyolojik alt yapının eşleşmesi, biyomekanik özelliklerin ve kişinin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalıştay ile erişkin nörolojik hastalıklarda tonus bozukluklarının yönetiminde uygun üst ekstremite ortezlerinin seçiminde klinik problem çözme stratejileri ile klinik karar verme işlenecektir.
     Çalıştay ücretsizdir ve kontenjanla sınırlıdır. Kayıtlar e-posta yoluyla yoluyla alınacaktır.

Adres: asebay.ma@gmail.com

Tarih: 22 Haziran 2020’ de saat 19:00 
 
Bu içerik 08.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 397 kez okundu.