Tanıtım

   Fakültemiz; Milli Eğitim Bakanlığının 21/7/2008 tarihli ve 18255 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/7/2008 tarihinde kurulmuştur.

   Fakültemiz eğitim öğretim faaliyetlerine 2009-2010 eğitim öğretim yılında Hemşirelik, Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  ile  Beslenme  ve  Diyetetik  Bölümlerine  öğrenci alınarak başlanılmıştır. 2009-2010 eğitim öğretim yılında Edirne Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümü öğrencileri de Fakültemize aktarılmıştır. 2013 yılında Fakültemiz bünyesinde Sağlık Yönetimi, Odyoloji, Sosyal Hizmet ve Ergoterapi Bölümlerinin kurulması Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılmış olup, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Sağlık Yönetimi Bölümünde I. ve II. öğretim programlarına öğrenci alınarak öğrenime başlanılmıştır. Yeni kurulan diğer bölümlerimizin de akademik yapılanması tamamlandığında öğrenci alınmasına başlanacaktır. Fakültemizde toplam 2256 öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. 
 
     Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi küreselleşmenin getirdiği değişimlerin ışığında geniş bir ufka sahip,  kültürel ve toplumsal değerlere duyarlı, insanın ve insan haklarının üstünlüğünü benimsemiş, ülkemizde ve dünyada ihtiyaç duyulan, araştırıcı ve üretici sağlık profesyonelleri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
 
    Türkiye’nin ve Balkanlar’ın önemli eğitim kurumlarından biri olan, Trakya Üniversitesi’ni eğitim, bilim, sağlık ve sosyal alanda kurumsal kültürü ve kimliği ile tam anlamıyla temsil eden Sağlık Bilimleri Fakültesi,  ulusal ve uluslararası bilim alanında işbirliğini ve bilimsel gerçekliğin önemini savunmaktadır.

        Bölümlere Göre Akademik Personel Sayıları

 

Profesör

Doçent

Dr.Öğr. Üyesi

Öğretim Görevlisi

Okutman

Çevirici

Araş. Görevlisi

Uzman

Hemşirelik

 

3

3

8

2

-

-

16

-

Ebelik

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

-

-

4

1

-

-

6

-

Beslenme ve Diyetetik

-

1

2

3

-

-

6

-

Sağlık Yönetimi

-

1

3

-

-

-

2

-

Odyoloji

 

-

1

2

-

-

-

3

-

Sosyal Hizmet

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Ergoterapi

 

-

-

2

-

-

-

-

-

Dil ve Konuşma Terapisi

-

-

-

-

-

-

1

-

 

Bu içerik 05.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 233 kez okundu.