Eğitim Öğretim Komisyonu

Doç. Dr. Emre ATILGAN

Görev : Komisyon Başkanı
Görev Süresi : 15.11.2019 - 15.11.2022
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2008
TÜ E-Posta : emreatilgan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Aydan ERCAN

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 15.11.2019 - 15.11.2022
TÜ E-Posta : aydanercan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Melahat Akgün KOSTAK

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 15.11.2019 - 15.11.2022
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2102
TÜ E-Posta : melahatakgunkostak@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Memduha TAŞ

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 15.11.2019 - 15.11.2022
TÜ E-Posta : memduhatasdevren@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Serol KARALAR

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 15.11.2019 - 15.11.2022
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2004
TÜ E-Posta : serolkaralar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sinem SALAR

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : sinemsalar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Berna KUZUOĞLU TUNÇER

Görev : Komisyon Üyesi
Görev Süresi : 15.11.2019 - 15.11.2022
TÜ E-Posta : bernakuzuoglu@trakya.edu.tr