2020 DGS ile Fakültemize Kayıt Yaptıracak Adayların Dikkatine!

Fakültemiz Bölümlerine 2020 DGS ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri Fakültemiz Öğrenci İşleri Biriminde 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 9-13 Ekim 2020 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar belgelerin asıllarını fakültemize elden, kargo ya da posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler;

1) Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da onaylı örneği

2) DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,

3) Nüfus cüzdan fotokopisi-Nüfus kayıt örneği

4) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf,

5) Transkript (onaylı), (Transkriptte yer alan harf notlarının kat sayılarını gösterir belge)

6) Ders içerikleri (onaylı),

7) Açık Öğretim Fakültesinde kaydı bulunan öğrencilerin (aktif veya pasif), kayıtları olduğuna dair belge veya öğrenci belgesi.

Bu içerik 08.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 722 kez okundu.