Fakülte Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ

Görev : Başkan (Dekan)
Görev Süresi : 07.11.2018 - 07.11.2021
Telefon : 0 (284) 235 76 41 » Dahili : 4606
TÜ E-Posta : sedatustundag@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Serap ÜNSAR

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 09.05.2020 - 09.05.2023
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2108
TÜ E-Posta : serapunsar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 05.09.2018 - 05.09.2021
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2104
TÜ E-Posta : ummuyildiz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özgül EROL

Görev : Profesör Üye
Görev Süresi : 11.09.2018 - 11.09.2021
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 1006
TÜ E-Posta : ozgulerol@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Melahat Akgün KOSTAK

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 13.10.2017 - 13.10.2020
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2102
TÜ E-Posta : melahatakgunkostak@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Emre ATILGAN

Görev : Doçent Üye
Görev Süresi : 04.09.2018 - 04.09.2021
Telefon : 0 (284) 213 30 42 » Dahili : 2008
TÜ E-Posta : emreatilgan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gülnur ÖZTÜRK

Görev : Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi
Görev Süresi : 09.06.2019 - 09.06.2022
Telefon : 0 (284) 212 61 07 » Dahili : 2203
TÜ E-Posta : gulnurozturk@trakya.edu.tr