BAHAR YARIYILI ARA SINAVLARI UYGULAMA YÖNTEMLERİ

   Trakya Üniversitesi Senatosunun 30 Nisan 2020 tarih ve 09 sayılı toplantısında alınan 13 numaralı kararına istinaden, Fakültemiz Yönetim Kurulunun 07.05.2020 tarih 2020-6 sayılı toplantında alınan karar uyarınca 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarının aşağıda tablolarda belirtilen yöntemler, (ödev,makale,proje,sunum vb.) uygulanarak yapılmasına, değerlendirme konularının öğretim elemanlarınca 06-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında e-ders platformuna (eders.trakya.edu.tr) yüklenmesine, öğrenciler tarafından 22 Mayıs 2020 tarihine kadar geri dönüşlerin tamamlatılmasına, derslere ilişkin olarak değerlendirme notlarının öğretim elemanlarınca     07 Haziran 2020 tarihine kadar öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilmesine ve ara sınavların yarıyıl sonu başarı notuna etkisinin, bologna bilgi paketinde ilgili ders için belirlenmiş olan yarıyıl içi oranların uygulanabilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.
   Öğrencilerimizin duyuruda belirtilen hususlara dikkat ederek ödevlerini süresi içerisinde eders.trakya.edu.tr platformuna  (22 Mayıs 2020 tarihine kadar) elektronik ortamda dersi veren öğretim elemanına ulaştırması gerekmektedir.

NOT: Sehven tablolarda ismi olmayan ancak öğrencinin üzerinde gözüken ve alması geken derslerin sınavları içinde "(ÖDEV) yöntemi uygulanacaktır.

Bu içerik 07.05.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1975 kez okundu.