DR. ÖĞR. ÜYESİ HİLAL KEKLİCEK'İN BAŞARISI

   Yürütücülüğünü Fakültemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Keklicek’ in yaptığı, Ergoterapi bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sinem Salar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sezer Ulukaya’ nın araştırmacı, Uzm. Fzt. Halit Selçuk, Uzm. Fzt. Merve Şuay Üçgül ve Yük. Müh. İlke Kurt’ un bursiyer olarak görev alacağı “Tek Taraflı Diz Altı Amputasyonu Olan Bireylerde, Fantom Hissinin Yürüyüşün Otokorelasyon Özelliğini Etkileyip Etkilemediğini Araştırmak” isimli proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında, 471.326,2 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazanmıştır.
   Bu proje ile fantom hissinin, yürüyüşün çok yönlü doğasına ve hareketin nöromotor organizasyonuna katkı veren fonksiyonel bir his olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca fantom hissinin amputelerin değişen koşullara adapte olabilme yeteneğine katkı verip vermediğini incelenecek ve literatüre otokorelasyonu belirleyen özgün bir hesaplama metodu kazandırılmaya çalışılacaktır. Sonuçlar ampute rehabilitasyonunda kullanılan protokollere katkı sağlayacak ve yeni rehabilitasyon yöntemlerinin denenmesi veya geliştirilmesi için klinisyenlere rehberlik edecektir.
   Öğretim üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

                                                      

Bu içerik 20.04.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 477 kez okundu.