FAKÜLTEMİZ MİSYON-VİZYON GÜNCELLEME İÇ PAYDAŞ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kalite akreditasyon çalışmaları kapsamında 'Misyon ve Vizyon Güncelleme Çalıştayı', Fakültemiz öğretim elemanları, öğrencileri, mezunları ve idari personelinin katılımı ile 30.06.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın açılışında Dekanımız Prof. Dr. Sedat Üstündağ üniversitemiz ve fakültemizde gerçekleştirilen kalite ve akreditasyon süreçlerine değinerek, misyon ve vizyon cümlelerinin fakültemizin kendini tanımlama, gelecek hedeflerine yön verme ve ortak bir yol haritası oluşturma noktasındaki önemine vurgu yapmıştır. Dekanımız Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın konuşmasının ardından Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Aysu Zekioğlu misyon, vizyon ifadelerinin tanımı, misyon ve vizyon cümlelerinin taşıması gereken özellikler, misyon ve vizyon örneklerini içeren kısa bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumun ardından Fakültemizin mevcut misyon ve vizyon cümleleri incelenmiş ve beyin fırtınası tekniği ile yeni oluşturulacak fakülte misyon ve vizyonu üzerinde görüşler sunulmuştur. Katılımcıların değerli katkıları ve görüşleri ile verimli geçen çalıştay Dekanımız Prof. Dr. Sedat Üstündağ'ın teşekkürleri ve bir sonraki aşamanın planlanması ile nihayetlendirilmiştir. 
Ek Resimler
Bu içerik 01.07.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 121 kez okundu.