İŞKUR AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI DESTEĞİ

    
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında yapılacak lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik çalışmalarını desteklemek üzere İŞKUR Akademik Çalışma Programı (AÇP) hayata geçirilmiştir.
Söz konusu Program ile çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik yayınların sayısının artırılması, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesi ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak yeni politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
     
Bu içerik 25.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 468 kez okundu.