SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SERTİFİKALI EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMI BAŞLADI

   Rektörlüğümüzün Koordinasyonu, Dekanlığımız, Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğinde gerçekleştirilecek olan “Trakya Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Programı Sağlık Bilimleri Fakültesi Etkinliği” nin ilk oturumu 5 Ağustos 2020 günü 10:00 da Dekanımız Prof.Dr. Sedat Üstündağ’ın açılış konuşması ile başlamıştır.
 
   Prof. Dr. Sedat Üstündağ konuşmasında özetle “Öğretim ilke ve yöntemlerinin, ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin, sınıf yönetimi ilkelerinin sürekli geliştiğini, eğitim psikolojisinin giderek daha çok önem kazandığını dolayısı ile bu alandaki birikimin yanı sıra eğiticilerin eğitiminin sürekli güncellenmesinin modern eğitimin vazgeçilmez ilkelerinden olduğunu, içinde bulunduğumuz salgın koşullarında çevrimiçi uygulamalar ve eğitim konusunun da önem kazandığını altı gün sürecek toplam beş modül ve 12 oturumdan oluşan bu programın tüm bu ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte olduğunu” söylemiş ve konuşmasını "bu nedenle başta Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Bülbül olmak üzere Eğitim Fakültesi Dekanımıza, katkı veren hocalarımıza, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Prof. Dr.Ahmet Atakişi’ye, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürümüz Prof. Dr. Ali İhsan Meşe’ye ve Koordinasyonu sağlayan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer ve Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkürlerimi sunuyor, içeriği yoğun bu kursun eğiticilerimize dolayısı ile öğrencilerimize katkı sağlayacağına olan inancımla saygı ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde tamamlamıştır.
 
   Daha sonra kursun ilk modülü olan “Eğitimin İlke ve Yöntemleri” modülünün ilk oturumu Eğitim Fakültemizden Doç. Dr. Levent Vural’ın dersi ile başlamış, Sayın Vural konuşmasında öğretim ilkleeri, program geliştirme, öğretim stratejileri, anlamlı öğrenme ve grafik örgütleyiciler ve probleme dayalı öğrenme konularındaki güncel bilgileri katılımcılarla paylaşmıştır.
Ek Resimler
Bu içerik 05.08.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 690 kez okundu.