TRAKYA FİZYOTERAPİ GÜNLERİ KAPSAMINDA 5. EL SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

  Fakültemiz tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Trakya Fizyoterapi Günleri kapsamında "El Sempozyumu" gerçekleştirildi.
   Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Benlier ve Fakültemiz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk’ün başkanlığını yaptığı sempozyum, el rehabilitasyonu ve cerrahisinde çalışan sağlık profesyonelleri ile öğrenciler ve alanın uzmanlarını bir araya getirdi.
Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve aynı zamanda çevrim içi sunumların da yer aldığı sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile akademisyenler, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.
   Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan sempozyumun açılışında bir konuşma yapan Sempozyum Eş Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülnur Öztürk “Elin başka hiçbir organda olmayan özellikleri sayesinde insan, düşünen bir varlıktan üreten bir varlığa dönüşüyor. İnsanlığın medeniyeti planlanmış bir akıldan üretilmiş bir akla doğru gidiyor. Bu kadar önemli bir işlevi olan elin tedavisi de çok kolay olmuyor. Tedavi için alanlarında uzmanlaşmış isimlerin beraber çalışması gerekiyor. Bu sempozyumla bu beraberliği güçlendirmeyi ve çeşitli konuları farklı uzmanlık alanları olan katılımcılarımızla sizlere farklı açılardan sunmayı hedefledik.” diyerek sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
    El cerrahisi ve rehabilitasyonu iyi bir ekip ve planlama gerektirdiğini söyleyen Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Erol Benlier “Hem klinik tablonun karmaşıklığı hem de rehabilitasyon sürecinin dinamik bir yapıda olması sebebiyle disiplinler arası çalışmak son derece önemli. Fizyoterapist ve ergoterapistler süreç içerisinde ekibin ayrılmaz parçalarıdır. Sempozyumumuzda el konusunu çok değerli konuşmacılarla birlikte farklı konular ve bakış açıları ile tartışacağız.” şeklinde konuştu.
Elin insan yaşamının kendisi olduğuna dikkat çeken Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ “Medeniyet bu kadar geliştiyse, insan hayatta kaldıysa beyne bu konuda en çok yardımcı olan organ hiç şüphesiz eldir. El, önemli olduğu kadar da koruyamadığımız ve travmaya açık bir organ. Sempozyumumuzda ‘Elimizi nasıl koruruz, hastalıkları multidisipliner olarak nasıl tedavi ederiz?’ gibi birçok konu konuşulacak ve farkındalık oluşturacak.” dedi.
Akademisyenliğinin yanı sıra bir keman sanatçısı olduğunu dile getiren Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer “Benim gibi müzisyen arkadaşlarımın mesleğini icra ettiği elin bugün özel bir konu olarak değerlendirilmesi benim için büyük bir anlam ifade ediyor. Zira elimizdeki en küçük bir sorun, deformasyon bizler için büyük riskler teşkil etmektedir. Sempozyum kapsamında konuşulacak konuların bu alanda yeni ufuklar açmasını, yeni gelişmelere kapı aralamasını ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.
   13 üniversite, 3 dernek ve 1 kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi. Mehmet Cem Kamözüt’ün “Sağlıklı Bir Beden: Bilimde İdealleştirme ve Nesnellik” adlı açılış konferansının ardından Berkan Mersa ve Müyesser Cavlak’ınk konuşmacı olduğu “Periferik Sinir Transferleri”; İlhami Kuru, Çiğdem Ayhan Kuru ve Burcu Dilek’in panelistleri olduğu “Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu”; Gürsel Leblebicioğlu ve Tüzün Fırat’ın panelistleri olduğu “Obstetrik Brakial Pleksus Yaralanmalarında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” ve Levent Yalçın, Mustafa Onur Seyrek ile Ayça Aklar’ın panelist olduğu “Çalgısal Müzikte Çeşitli Sorunlar” isimli paneller gerçekleştirildi.
    5. Trakya Fizyoterapi Günleri: El Sempozyumu, kapanış oturumunun ardından sona erdi.
Ek Resimler
Bu içerik 15.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 110 kez okundu.